Kenso Ryu

Kenso Ryu Jujutsu is een oorspronkelijke school waarbij de traditionele Samurai waarden en normen hoog in het vaandel staan. De school stamt af van Asayama Ichiden Ryu en Mukei Ryu, die in 1880 zijn samengebracht door Kamatarou Takeishi. De focus ligt op arm- en elleboogcontroletechnieken, middels het oefenen van kata. Daar ook slag-, stoot-, nage- en katamatechnieken worden beoefend, mag het als een volwaardig systeem worden beschouwd.

De genealogie is als volgt:

KENSOU RYU Jujutsu GYAKUTE DO
Founder     Mr. Kamataro TAKEISHI   
2nd            Mr. Keiichiro SHIMIZU
3rd            Mr. Shouichiro MOCHIZUKI
4th            Mr. Seizou MAEHARA
5th            Mr. Chushudo TANAKA

Op dit moment is Makoto Kurabe Sensei (6e dan) de hoogst gegradueerde wereldwijd. Tevens is hij voorzitter van de Europese Ko-Ryu Jujutsu Federation.

Bij Ikiru dojo worden de lessen Kenso Ryu Jujutsu verzorgd door Bjørn Aris Kenso Ryu Nidan, Nakoni Jujutsu Nidan (Van Nieuwenhuizen) en ZNKR Iaido Godan.

De lessen zijn beperkt toegankelijk.